הקורסים בירושלים מתקייימים במשכנו של התאחדות עולי אמריקה וקנדה (AACI), ברחוב פייר קניג 37, קומה 4:הצג מפה גדולה יותר